صفحه اصلی | ایجاد موبایل سایت | کنترل پنل اعضاشهرها | واژه نامه | تماس با ما |  راهنمایی | 

نرم افزارهای پزشکی

سایت تبلیغاتی بی نیاز
نیازمندیهای بامداد نیاز
آفات بيماري ها و علف هاي هرز مركبات
 

آموزشفني و حرفه اي

22/07/1385

امتیاز : 86  از 21 نظر

آفات بيماري ها و علف هاي هرز مركبات

بازدید : 11482

 


آفات بیماری ها و علف های هرز مرکبات
این برنامه آموزشی ( نرم افزار آموزشی ) که به بررسی افات ، بیماری ها و علف های هرز مرکبات اختصاص دارد شامل موضوعات زیر می باشد و در کلیه بخش ها به همراه متن توضیحات ، عکس ، فیلم و پخش صوتی توضیحات مربوطه به هر بخش آمده است . این نرم افزار آموزشی از جامع ترین و کاملترین نرم افزار های آموزشی می باشد .

بخش های مختلف این برنامه آموزشی عبارتند از :
آفات مرکبات بالریشکداران
تریپس مرکبات خسارت تریپس مرکبات
مقابله با تریپس مرکبات جوربالان
شته ها شته سبز مرکبات
خسارت شته سبز مرکبات شته سیاه مرکبات
خسارت شته سیاه مرکبات شته سبز هلو
خسارت شته سبز هلو شته جالیز
خسارت شته جالیز خسارت شته سیاه یونجه
شته سیاه یونجه مقابله با شته های مرکبات
دشمنان طبیعی شته های مرکبات مقابله شیمیایی با شته های مرکبات
شپشکها شپشک سپردار قهوه ای
شپشک سپر دار قرمز مرکبات شپشک سپردار زرد مرکبات
خسارت شپشک زرد مرکبات شپشک سپردار شرقی
خسارت شپشک سپردار شرقی شپشک سپردار سیاه
خسارت شپشک سپردار سیاه شپشک سپردار بنفش
خسارت شپشک بنفش شپشک سپردار واوی
خسارت شپشک واوی شپشک سپردار الفی
خسارت شپشک سپردار الفی بالشک مرکبات
بالشک دراز اندام مرکبات شپشک نرم تن قهوه ای
شپشک نرم تن تاندی خسارت شپشک نرم تن تاندی
شپشک مومی شپشک آرد آلود
خسارت شپشک مومی یا ستاره ای خسارت شپشک آرد آلود
شپشک آرد آلود ساحلی خسارت شپشک آرد آلود ساحلی
شپشک آرد آلود مرکبات خسارت شپشک آرد آلود مرکبات
شپشک آرد آلود جنوب خسارت شپشک آرد آلود جنوب
شپشک استرالیایی خسارت شپشک استرالیایی
نحوه مقابله با شپشک ها دشمنان طبیعی شپشک ها
کفشدوزک استرالیایی کفشدوزک نقابدار دو لکه ای
کفشدوزک کرییت زنبور آفی تیس
گونه های زنبور کوکوفاگوس قارچ فوزاریوم
مقابله شمیایی با شپشکها پسیل ها
پسیل مرکبات خسارت پسیل ها
مگس سفید مرکبات خسارت مگس سفید
کنه ها کنه قرمز مرکبات
خسارت کنه قرمز کنه زنگار مرکبات
کنه شرقی مرکبات نحوه مقابله با کنه شرقی مرکبات
بال پولکداران پروانه مینوز برگ مرکبات
خسارت پروانه مینوز پروانه برگخوار مرکبات
مقابله با پروانه برگخوار مرکبات کرم های خاکستری جوانه خوار
خسارت کره های خاکستری مقابله با کرم های خاکستری
سخت بالپوشان سوسک گرده خوار سیاه
خسارت سوسک گرده خوار سیاه سوسک گرده خوار بور
خسارت سوسک گرده خوار بور مقابله با سوسک گرده خوار بور
دوبالان مگس میوه مدیترانه
خسارت مگس میوه مدیترانه مقابله با مگس میوه مدیترانه
راست بالان ملخ شاخک بلند
مقابله با ملخ شاخک بلند آبدزدک
نرم تنان لیسک
خسارت لیسک حلزون قهره ای مرکبات
خسارت حلزون قهوه ای مرکبات حلزون کوچک مرکبات
حلزون کوچک جنوب خسارت حلزون کوچک
نحوه مقابله با نرم تنان جوندگان
موش ورامین خسارت موش ورامین
مقابله با موش ورامین بیماری های مرکبات
بیماری های قارچی مرکبات عوامل بیماری مرگ گیاهچه
چرخه بیماری مرگ گیاهچه کنترل بیماری مرگ گیاهچه
بیماری آلبینیسم ( زالی ) عامل بیماری آلبینیسم
علایم بیماری آلبینیسم کنترل بیماری آلبینیسم
بیماری انگومک ( گموز ) عامل بیماری انگومک ( گومز )
علایم بیماری انگومک ( گموز ) چرخه بیماری انگومک ( گموز )
نحوه مقابله با بیماری انگومک پوسیدگی قهوه ای میوه
علایم پوسیدگی قهوه ای چرخه بیماری قهوه ای
کنترل بیماری قهوه ای سرخشکیدگی شاخه و مرگ درخت
عامل بیماری سرخشکیدگی علایم بیماری سرخشکیدگی
چرخه بیماری سرخشکیدگی کپک سیاه
کنترل بیماری سرخشکیدگی عامل بیماری کپک سیاه
علایم بیماری کپک سیاه چرخه بیماری کپک سیاه
کنترل کپک سیاه آنتراکنوز یا سرخشکیدگی
عامل بیماری آنتراکنوز کنترل بیماری آنتراکنوز
علایم بیماری آنتراکنوز پوسیدگی آرمیلاریایی
علایم پوسیدگی آرمیلاریایی عامل پوسیدگی آرمیلاریایی
چرخه پوسیدگی آرمیلاریایی لکه قهوه ای آلترناریایی
عامل بیماری لکه قهوه ای آلترناریایی عامل بیماری لکه قهوه ای آلترناریایی
چرخه بیماری لکه قهو ه ای آلترناریایی کنترل لکه قهوه ای
پوسیدگی خشک ریشه عامل پوسیدگی خشک ریشه
چرخه بیماری خشک ریشه پژمردگی فوزاریومی
علایم فوزاریومی چرخه بیماری فوزاریومی
کنترل بیماری فوزاریومی گموز دیپلودیایی
عامل گوز دیپلودیایی علایم گموز دیپلودیایی
چرخه کوز دیپلودیایی کنترل گموز دیپلودیایی
بیماری نماتد مرکبات بیماری قارچی پس از برداشت
پوسیدگی تریکودرمایی عامل پوسیدگی تریکودرمایی
چرخه بیماری تریکودرمایی کنترل بیماری تریکودرمایی
بیماری کپک خاکستری عامل بیماری کپک خاکستری
چرخه کپک خاکستری کنترل کپک خاکستری
پوسیدگی پنبه ای مرکبات عامل پوسیدگی پنبه ای مرکبات
علایم پوسیدگی پنبه ای مرکبات کنترل پوسیدگی پنبه ای مرکبات
پوسیدگی سبز میوه ( کپک سبز ) علایم پوسیدگی سبز میوه
عامل پوسیدگی سبز میوه چرخه پوسیدگی سبز میوه
کنترل پوسیدگی سبز میوه بیماری پوسیدگی ترش
علایم پوسیدگی ترش عامل بیماری پوسیدگی ترش
کنترل بیماری پوسیدگی ترش پوسیدگی آبی میوه ( کپک آبی )
عامل کپک آبی علایم کپک آبی
چرخه کپک آبی کنترل کپک آبی
پوسیدگی آلترناریایی عامل پوسیدگی آلترناریایی
علایم پوسیدگی آلترناریایی کنترل پوسیدگی آلترناریایی
پوسیدگی دم میوه دیپلودیایی علایم بیماری پوسیدگی دم میوه
چرخه پوسیدگی دم میوه کنترل پوسیدگی دو میوه آلترناریایی
پوسیدگی دم میوه فوموپیس عامل پوسیدگی دم میوه فوموپیس
چرخه بیماری فوموپیس کنترل بیماری فوموپیس
پوسیدگی آسپرژیلوس عامل پوسیدگی آسپرژیلوس
علایم پوسیدگی آسپرزیلوس کنترل پوسیدگی آسپرژیلوس
کنترل بیماری های قارچی بیماری های ویروسی و شبه ویروسی
بیماری تریستزا علایم بیماری تریستزا
عامل ، نحوه انتقال و چرخه تریستزا کنترل تریستزا
بیماری گرده پسوروز علایم بیماری پسوروز A
علایم بیماری پسوروز B علایم بیماری لکه حلقوی
عامل بیماری و انتقال لکه حلقوی بیماری نقش حلزون
علایم بیماری نقش حلزون بیماری کیسه صمغی ( کیسه گشاد )
عامل بیماری کیسه صمغی کنترل بیماری کیسه صمغی ( کیسه گشاد )
بیماری لکه سبز ( سنگی شدن ) علایم بیماری لکه سبز
عامل بیماری لکه سبز کنترل بیماری لکه سبز
بیماری کریستاکورتیس
علایم ، عامل و انتقال بیماری کریستوکورتیس
بیماری گال چوبی بیماری اگزوکورتیس
علایم ، انتقال ، کنترل بیماری اگزوکورتیس
بیماری کاکسیا بیماری های مهم ناشی از عوامل پروکاریوتی
بیماری استابورن ( برگ ریزی ) کنترل ، عامل بیماری استابورن
بیماری شانکر باکترایی عامل ، چرخه و کنترل بیماری شانکر باکترایی
بیماری بلاست مرکبات عامل ، علایم ، چرخه و کنترل بیماری شانکر باکتریایی
بیماری جادوی جاروگر عامل ، علایم ، چرخه و کنترل بیماری جادوی جادوگر
بیماری میوه سبز ( گرینینگ ) عامل ، علایم ، چرخه و کنترل بیماری میوه سبز
علفهای هرز مرکبات مرغ
بندواش پیچک صحرایی
اویارسلام قیاق
سوروف بید گیاه
آقطی سرخس عقابی
توق تاج خروس
گاو پنبه کنگر وحشی
شیر تیغ خرفه
گندمک فرفیون
تاجریزی هفت بند معمولی
سلمه تره سس
روش های کنترل علفهای هرز استفاده از علفکش ها
روش های زراعی و مکانیکی کنترل بیولوژیکی
نکات مهم در مصرف علفکش ها
قیمت خرید این سی دی آموزشی 4500 تومان می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید
تلفکس : 8327629 – 0711
همراه : 09177131162 

 نظر :   امتیاز :  

پرسش و پاسخ

 
دوشنبه 30/01/89 ساعت 20:58 : محمود

توضيح بيشتر می خوام.ممنون

پاسخ : سلام دوست عزیز
برای توضیحات بیشتر تماس بگیرید

 

  mahmoodrezanejad@yahoo.com


 
پنجشنبه 23/10/89 ساعت 04:59 : ندافی

لطفآ توضیح دهید که هر یک از مقالات فوق به چه صورتی هستند :پاور پوینت یا .....

پاسخ : سلام دوست عزیز
بله به صورت پاور پوینت و اطلاعات متنی می باشد

 

  mahmoodrezanejad@yahoo.com


 
پنجشنبه 26/03/90 ساعت 22:52 : حسین

سلام . ايا نحوه مبارزه هم در اين سی دی مباشد ؟ متشکرم

پاسخ : سلام دوست عزیز
بله نحوه پیشگیری و مبارزه هم توضیح داده شده است

 

  fardin_hooo@yahoo.com


 
 

ارسال پرسش

     
* نام :  
* ایمیل :  
Yahoo ID :  
* پیغام :  
     مشخصات
موبایل کار

 


نام : شركت دالين سبز فارس
موقعیت : شيراز
تلفن: 07118327629
آدرس: شيراز - ميدان معلم
امتیاز: 130
رتبه : 0
 

 


موبایل سایت دیگر آگهی ها

 

هيدروژل هاي رنگي
طرح توجیهی تولید انواع پودر و ضایعات ماهی
کاشت داشت برداشت زعفران
خاك ژله اي
آفات بيماري ها و علف هاي هرز مركبات
احداث گلخانه
كاشت داشت برداشت خيار درختي
كشت هاي گلخانه اي
كاشت داشت برداشت گوجه فرنگي گلخانه اي
پرورش کرم ابریشم
جالیز کاری با استفاده از ورقه های پلاستیک
فیلم آموزشی تربیت سگ خانگی
دعوت به همکاری ---- بازاریابی
دعوت به همکاری ---- بازاریابی
کاشت داشت برداشت خیار درختی
فروشنده لوازم دكوري
كار خانگي
طراحی فضای سبز Land design
طرح توجیهی پرورش و بسته بندي قارچ خوراكي ( قارچ دكمه اي )
پرورش گوسفند
پرورش گاو – دامداری
 آشنایی با برنامه آموزشی کشت های گلخانه ای
طراحی فضای سبز
طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل
طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی
طرح توجیهی پرورش گاو شیری
برنامه آموزشی تولید و بسته بندی کشمش
برنامه آموزشی پرورش گوسفند
برنامه آموزشی کاشت فندق
برداشت علوفه
روش های علمی پرورش گل های زینتی
روش های علمی پرورش گل های آپارتمانی
تولید مثل در گاو شیری
کاشت داشت برداشت فلفل دلمه
تغذیه گاو شیری
طرح توجیهی تولید ماءالشعیر
طرح توجیهی بسته بندی آبمعدنی
کاشت داشت برداشت گوجه فرنگی
احداث گلخانه و کشت خاکی گوجه فرنگی و خیار درختی
کاشت داشت برداشت خیار درختی
تغذیه گاو شیری
کاشت داشت برداشت فلفل دلمه
تولید مثل در گاو شیری
روش های علمی پرورش گل های زینتی
روش های علمی پرورش گل های زینتی
برداشت علوفه
کمبود مواد غذایی در گیاهان
گلخانه های مدرن هلند
برنامه آموزشی کاشت فندق
برنامه آموزشی تولید و بسته بندی کشمش
برنامه آموزشی پرورش گوسفند
آبیاری نوین
آفات عمومی
کاشت داشت برداشت زعفران
هرس درختان مرکبات
کاشت داشت برداشت گیاهان
پاورپوینت های آماده کشاورزی
طرح توجیهی تولید پارتیشن
طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه
طرح توجیهی بسته بندی خرما
طرح توجیهی خشک کردن ذرت
طرح توجیهی تولید پودر و مایع پاستوریزه تخم مرغ
طرح توجیهی تولید پودر گوجه فرنگی
طرح توجیهی تولید پروفیل یو پی وی سی UPVC
طرح توجیهی تولید بتن سبک
طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی
طرح توجیهی تولید گرافیت
طرح توجیهی تولید عرقیات معطر از گیاهان
طرح توجیهی تولید لواشک از خرما
طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی
طرح توجیهی بسته بندی عسل
آفات بیماری ها و علف های هرز مرکبات
کاشت داشت برداشت بادام
فروشنده و بازاریاب فعال
طرح توجیهی تولید بستنی ( چوبی، لیوانی، قیفی )
طرح توجیهی تولید پلاستوفوم
طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
طرح توجیهی تولید شیره ی خرما
طرح توجیهی تولید، پرورش و بسته بندی قارج
طرح توجیهی تولید پروفیل چوب پلاستیک
طرح توجیهی ظروف یکبار مصرف اسفنجی
طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از کاه و کلش
طرح توجیهی تولید بسته بندی چای و قهوه فوری
طرح توجیهی تولید پارتیشن
طرح توجیهی تولید بسته بندی اسانس از گیاهان دارویی
طرح توجیهی تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی
طرح توجیهی تولید ماء الشعیر
طرح توجیهی تولید کود کامل به صورت جامد ( NPK )
طرح توجیهی تولید بسته بندی آب معدنی
طرح توجیهی تولید آبکاری قطعات پلاستیکی
طرح توجیهی تولید چربی گیرهای صنعتی
طرح توجیهی چاپ صنعتی
طرح توجیهی تولید ذغال از ضایعات چوب
طرح توجیهی تولید نان فانتزی
طرح توجیهی تولید لوله های سوپر پایپ
طرح توجیهی تولید کود کمپوست
طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی
طرح توجیهی تولید پودر وپلیت یونجه با تکنولوژی بالا
طرح توجیهی تولید دودی کردن و شور کردن ماهی
طرح توجیهی تولید عرقیات معطر
طرح توجیهی تولید کارتن پلاستیکی
طرح توجیهی تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیک
طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو
طرح توجیهی تولید کاغذ فلوتینگ
طرح توجیهی جعبه ی میوه
طرح توجیهی تولید سولفات روی
طرح توجیهی تولید نایلون و چاپ روی آن
طرح توجیهی تولید شمع روشنایی
طرح توجیهی تولید سولفات سدیم
طرح توجیهی تولید ظروف غذا خوری ملامین
طرح توجیهی تولید ضد یخ
طرح توجیهی تولید نوار تفلون
طرح توجیهی تولید خودکار معمولی
طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات
طرح توجیهی تولید گرافیت
طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی